Obec Včelná: Pan František Mareš vás žádá o pomoc, pomůžete podepsat?

rozhodnuti Vcelna

Vzpomínáte na pana Františka Mareše a jeho občanský protest?

Občanský protest formou správního rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ministra Vojtěcha.

Chceme vás požádat o podpis na petici na jeho podporu. Petice na podporu Františka Mareše Tato petice může mít vliv na rozhodování zastupitelstva naší obce Včelná.

Mgr. František Mareš úředník obce Včelná v jeho občanském protestu proti porušování základních lidských práv ze strany ministerstva zdravotnictví vydáváním protiprávních opatření s destruktivním dopadem na celou společnost.

Jeho cílem nebylo způsobit újmu jakékoli fyzické osobě, ani snížit důstojnost výkonu státní správy, natož zneužívat úřední pravomoci ve svůj prospěch.

Jedinečnou formou protestu prolomil informační blokádu a bariéru strachu, za níž ministerstvo zdravotnictví skrývá svou zodpovědnost.

Poukázal na pohrdání vedení země právem i morálními principy, což je čin vysoké společenské prospěšnosti, za který BY NEMĚL BÝT POSTIHOVÁN!!

Kontakty Včelná:

ou@vcelna.cz
podatelna@vcelna.cz
starostka@vcelna.cz

Volili již jste v našem nezfalšovaném hlasování? Nezfalšované hlasování zde.